•  
    صنایع دستی ایران مجموعه اي از صنایع هنري و سنتی است که با محوریت خلاقیت، ذوق و زیبایی شناسی با بهره گیري از مواد اولیه قابل دسترس و برگشت پذیر به طبیعت تولید می شود و فرآیند ساخت و تولید محصول به صورت فردي یا گروهی، عمدتاً با دست و با کمک ابزار مورد نیاز انجام می گیرد و ریشه در تاریخ و فرهنگ کهن ایران زمین دارد. رشته هاي صنایع دستی شامل نساجی سنتی، بافته هاي داري و غیرداري، پوشاك سنتی، کاشی سنتی، سفال و سرامیک، صنایع دستی چرمی، هنرهاي سنتی وابسته به معماري، صنایع دستی فلزي، صنایع دستی چوبی و حصیري، صنایع دستی دریایی، صنایع دستی سنگی، صنایع دستی استخوان، رودوزي هاي سنتی، آبگینه و.....
     

     

لینک های مستقیم
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق