• نمایشگاه های خارجی
  نمایشگاه های تخصصی بین المللی  
   
  تعریف : به نمایشگاهی اطلاق می گردد که مجموعه ای از واجدین شرایط در یکی از گروه های خاص صنایع دستی به همراه متقاضیان خارجی در آن مشارکت می نمایند .

  شرایط و مقررات :
  • مشارکت برگزیده ای از واجدین شرایط داخلی
  • پیش بینی فضایی مناسب و متناسب با استانداردهای نمایشگاه  تخصصی بین المللی
  • انتخاب گروه ها با پیشنهاد استان و تایید معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان می باشد .
  • اطلاع رسانی و تبلیغات از طریق ایجاد سایت بین المللی ، رسانه های داخلی و خارجی و از 9 ماه قبل صورت پذیرد .
  • آثار منتخب جهت نمایش یا فروش می بایست دارای کیفیت ، بسته بندی ، شناسنامه و از نظر هنری دارای قابلیت باشند .
  • حداقل مدت زمان برگزاری نمایشگاه تخصصی بین المللی 4 وز است
  • کنترل اقلام صنایع دستی مشارکت کنندگان داخلی توسط معاونین استان صورت گرفته و از ورود هرگونه محصولات خارج از رشته های مصوب خودداری شود .
  • ارائه اقلام تبلیغاتی و بازاریابی  توسط مشارکت کنندگان الزامی است .
  • استان های مشارکت کننده موظفند از تمامی رشته های فعال استفاده کنند و از حضور هنرمن با رشته تکراری خودداری کنند .
  • نصب اصل یکی از مجوز های سه گانه نوسط مشارکت کنندگان الزامی است .
لینک های مستقیم
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق