• مدارک لازم جهت صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی و
  مدارک مورد نیاز جهت صدور  جواز تاسیس 
   
  1. تکمیل فرم تقاضا نامه
  2. اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی
  3. اصل به همراه تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( براي آقايان )
  4. تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری
  5. اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی ویا مدرک درجه هنری ویا گواهی اشتغال به کار در شغل استادکار ویاکارگر ماهر از محل کار سابق با توجه به شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است.
  6. ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا
  7. اصل به همراه تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمي به نام متقاضي
  8. ارائه گواهی کتبی از شرکت شهرک های صنعتی برای متقاضی زمین از شرکت مذکور در رشته ­هایی که آلودگی زیست محیطی دارند الزامی است.
  9. اصل به همراه تصویر اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)
  10. تصویر روزنامه رسمی (شخصیت حقوقی)
  11. تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)
  12. اصل گواهی عدم اعتیاد
  13. اصل گواهی عدم سوء پیشینه
  ​مدارک مورد نیاز جهت تمدید جواز تاسیس 
   
  1. تکمیل فرم تقاضانامه
  2. تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری
  3. اصل جواز تاسیس قبلي
  4. گزارش پیشرفت فیزیکی کار
   
   
  مدارک مورد نیاز جهت صدور  پروانه تولید کارگاهی

   
  1. تکمیل فرم تقاضا نامه
  2. اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی
  3. اصل به همراه تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( براي آقايان )
  4. تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری
  5. اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی و یا مدرک درجه هنری و یا گواهی اشتغال به کار در شغل استادکار ویاکارگر ماهر از محل کار سابق با توجه به شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است.
  6. ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا
  7. اصل جواز تاسیس برای متقاضی پروانه تولیدکارگاهی بدون سابقه تولید قبلی الزامی است.
  8. اصل به همراه تصویر سند مالکیت و بنجاق یا اجاره نامه رسمي به نام متقاضي
  9. تعهد نامه عدم اشتغال
  10. در صورتی که متقاضی در سازمان‌هاى دولتى و يا هر شغل ديگرى که مانع از فعاليت مورد نظر در کارگاه باشد فعالیت نماید ویا دارای مهارت فنی و توانایی لازم برای ساخت محصول در رشته مورد تقاضا نباشد ارائه مدارک مدیر فنی ویا استادکار با توجه به شرایط اعلام شده در این دستورالعمل الزامی است .
  11. ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین درکارگاه براي متقاضي داراي سابقه توليد قبلي الزامي است
  12. اصل به همراه تصویر اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)
  13. تصویر روزنامه رسمی (شخصیت حقوقی)
  14. تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)
  15. اصل گواهی عدم اعتیاد
  16. اصل گواهی عدم سوء پیشینه
   
  مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه تولید کارگاهی
   
  1. تکمیل فرم تقاضا نامه
  2. تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری
  3. اصل به همراه تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمي به نام متقاضي
  4. اصل پروانه تولید قبلي
  5. ارائه مدارک و مستندات مبنی بر تایید میزان ظرفیت تولید اعلام شده
  6. در صورتی که متقاضی در سازمان‌هاى دولتى و يا هر شغل ديگرى که مانع از فعاليت مورد نظر در کارگاه باشد فعالیت نماید ویا دارای مهارت فنی و توانایی لازم برای ساخت محصول در رشته مورد تقاضا نباشد ارائه گواهی توانمندی مدیر فنی ویا استادکار با توجه به شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است .
  7. ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین درکارگاه
  8. اصل به همراه تصویر اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)
  9. تصویر روزنامه رسمی (شخصیت حقوقی)
  10. تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)
  11. اصل گواهی عدم اعتیاد (پس از دو دوره تمدید)
  12. اصل گواهی عدم سوء پیشینه (پس از دو دوره تمدید)

بخشنامه ها و آیین نامه ها
اتحادیه ها
نام اتحادیه مسئول اتحادیه شماره تماس شماره نمابر
اتحادیه صنایع دستی و گلدوزان مشهد آقای ابراهیم زاده فرشچی 38528650 38538750
اتحادیه شرکت های بازرگانی صنایع دستی آقای سلطانی عرفانی 09151112331 ----
اتحادیه صنایع دستی و اشیاء قدیمی طرقبه و شاندیز آقای نمکیان 09151112036 34223377
اتحادیه طلا و جواهر آقای معبودی نژاد 32225544 323161406
اتحادیه صنف عقیق و فیروزه تراشان مشهد آقای رحیمی مقدم 33648915 336433551
اتحادیه سماورسازان آقای سلیمانی فر 32744270-09151162380 32744270
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق