• خدمات حمایتی
   


   

  1 – معافیت مالیاتی

       کلیه دارندگان مجوزهای تولید صنایع دستی (اعم از انفرادی و کارگاهی) به موجب بند قانونی ماده 142 قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف می شوند.

  2 -  یارانه های انرژی

       کلیه هنرمندان صنایع دستی دارای جوز پروانه تولید (انفرادی و کارگاهی) که در مراکز کارگاهی تجاری فعالیت می نمایند می توانند با معرفی نامه از این اداره کل از هزینه های انرژی تجاری به صنعتی تبدیل گردند.

  3 – سهمیه سوخت

       هنرمندان دارای مجوزی که در محل کارگاه خود از فرآورده های نفتی (گازوئیل) استفاده می نمایند می توانند با معرفی از این اداره کل از سهمیه سوخت یارانه ای بهرمند گردند.

  4 – بیمه تامین اجتماعی

       کلیه هنرمندان دارای مجوز پروانه تولید انفرادی می توانند با معرفی از این اداره کل جهت استفاده از بیمه و شاغلین صنایع دستی شناسه دار اقدام نمایند. (لازم به ذکر است اجرائی شدن این طرح نیاز به تفاهم نامه مابین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان تامین اجتماعی می باشد.)

  5 – تسهیلات توسعه و تجهیز کارگاه

       کلیه هنرمندان دارای مجوز پروانه تولید (اعم از انفرادی و کارگاهی) در صورت تفاهم نامه ما بین این اداره کل با موسسه ها و بانک ها می توانند با معرفی نامه جهت اخذ تسهیلات اقدام نمایند.

  *
  دانلود خدمات حمایتی صنایع دستی


  * با عنایت به اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری اقدام به جمع آوری ایده های اجرا شده غنی و نوآورانه نموده است، مقتضی است هنرمندان چنانچه طرح نوآورانه اجرا شده ای که قابلیت مستندسازی دارد اجرا نموده اند، شرح اقدام جدید و نوآورانه را پس از مطالعه شرایط آن در فایل های ذیل، در قالب فایل پیوست جهت بررسی و در صورت تصویب انعکاس ارسال نمایند.

  دانلود فایل پیوست                      

  معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

   

ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق