جشنواره صنایع دستی  -  چهار شنبه 1 آذر 1402 ساعت 9:38
  • برنامه ريزي، تنظيم راهبردها، سياست ها، خط و مشي ها و ضوابط به منظور توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي استان
  • برنامه ريزي در جهت حمايت از توسعه كمي و كيفي محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي و بويژه در حوزه صادرات استان
  • برنامه ريزي و نظارت به منظور ترويج صنايع دستي و هنرهاي سنتي و ايجاد تحول در طرح ها و توليد و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملي و موارد مصرف آن ها به ويژه در معماري و شهرسازي.
  • برنامه ريزي در جهت تدوين استانداردهاي لازم براي مواد اوليه و روش هاي توليد و صدور گواهينامه هاي درجه كيفيت صنايع دستي و هنرهاي سنتي
  • برنامه ريزي در جهت حفظ حقوق هنرمندان صنايع دستي و حمايت از مالكيت معنوي و فكري آن ها با همكاري مراجع ذيربط.
  • هماهنگي در جهت جلب مشاركت مردم و بخش خصوصي و دولتي در جهت سرمايه گذاري داخلي و خارجي در توليد و بازاريابي صنايع دستي با واحدهاي ذيربط.
  • بررسي و تعيين خط مشي هاي لازم در جهت تحقيق و پژوهش در خصوص هنرهاي سنتي و صنايع دستي استان .
  • اجرای مقررات، آئين نامه ها، و نظام نامه هاي هدايتي و حمايتي هنرهاي سنتي و صنايع دستي.
  •  حمايت از هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي استان .
  • هماهنگي با مراجع ذيربط در خصوص اعطاي درجه هنري به هنرمندان صنايع دستي و هنرهاي سنتي كشور در چارچوب قوانين و مقررات.
  • نظارت بر كارگاه هاي توليدي و آموزشي صنايع دستي استان .
  • برنامه ريزي براي ايجاد مراكز اسناد و مدارك صنايع دستي و هنرهاي سنتي.
  • صدور مجوز فعاليت شركت ها و موسسات فعال در زمينه صنايع دستي و هنرهاي سنتي و نظارت بر نحوه فعاليت آن ها.
  • صدور كارت صناعت، پروانه توليد، گواهي پايان دوره آموزشي، جواز تأسيس كارگاه ها و مجتمع هاي توليدي و آموزشي و كارت مربيگري صنايع دستي و هنرهاي سنتي با هماهنگي مراجع ذي ربط و انجام حمايت هاي لازم.
    

  شرح وظایف حوزه آموزش و حمایت از تولید

  • برنامه ریزی در جهت آموزش، حفظ و احیاء و حمایت از توسعه کمی و کیفی محصولات و فعالیت های بازرگانی صنایع دستی و هنرهای سنتی
  • تهیه و تدوین، بازنگری و به روز رسانی قوانین و مقررات، استانداردها، آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز به صورت مستمر در جهت حفظ و احیاء و بهبود کیفی محصولات، تسهیل امور مرتبط با بازرگانی و آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی
  • برنامه ریزی به منظور برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای شاغلان صنایع دستی به منظور ارتقاء دانش آن ها
  • تهیه برنامه ها و طرح های حمایتی در جهت تولید و بهبود کیفیت محصولات و احقاق حقوق صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی و حمایت از مالکیت های معنوی و فکری آن ها
  • برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در حوزه  سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اجرای دوره های آموزشی و...
  • برنامه ریزی به منظور نیازسنجی مستمر قبل از برگزاری دوره های آموزشی
  • برنامه ریزی به منظور مطالعه و شناخت بازارهای هدف به منظور ارتقاء فروش داخلی و خارجی
  • فراهم نمودن بستر لازم به منظور بهره گیری از تکنولوژی و فناوری در تولید و عرضه محصولات
  • برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه های تشویق و ترغیب فعالان حوزه صنایع دستی جهت مشارکت موثر و فعال در زمینه های مختلف
  • بررسی طرح ها و پروژه های تدوین شده به همراه هدایت و نظارت بر اجرای آن ها
  • نظارت بر فعالیت تولیدکنندگان، مراکز آموزشی، عرضه محصولات صنایع دستی و ...
  • همکاری و هماهنگی با دستگاه های ذیربط و مراکز آموزشی به منظور تدوین سرفصل دروس
  • تدوین برنامه و برش های استانی مرتبط با فعالیت اداره کل به منظور ابلاغ و اجرا توسط معاونت های صنایع دستی استانها با هدف یکسان سازی فعالیت های صف و ستاد
  • برنامه ریزی به منظور صدور مجوزهای مورد نیاز برای فعالیت های تولیدی، آموزشی و بازرگانی در حوزه صنایع دستی
  • فراهم سازی بستر مناسب جهت اخذ تسهیلات کم بهره برای تولیدکنندگان، فروشندگان و صادرکنندگان محصولات صنایع دستی به همراه بر نامه ریزی و نظارت بر نحوه توزیع و استفاده از منابع
  • هدایت و نظارت بر روند اجرای برنامه ها توسط معاونت های صنایع دستی استان ها
  • برنامه ریزی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت برگزاری ویا مشارکت در نمایشگاه های بین المللی، ملی، منطقه ای و استانی
  • نظارت و ارزیابی، آسیب شناسی، تجزیه و تحلیل وارائه راهکار مناسب در زمینه های مختلف اعم از تولیدی، بازرگانی و آموزشی
  • هماهنگی، همکاری و تعامل با دستگاه ها، ارگان ها، سازمان ها و تشکل های مردم نهاد مرتبط به منظور تسهیل در اجرای برنامه ها
  • برنامه ریزی برای برپایی و یا مشارکت در سمینارها، نشست های تخصصی، همایش ها و... ملی و بین المللی به منظور ارتقاء دانش فعالان حوزه صنایع دستی و مرتفع نمودن مسایل و مشکلات موجود در زمینه های مختلف
  • تهیه بانک اطلاعات جامع آماری به منظور دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق تولیدکنندگان، شاغلان و دست اندرکاران حوزه صنایع دستی، ظرفیت تولید صنایع دستی در کشور، آموزش دیدگان و...
  • توانایی در تقسیم بندی و گروه بندی فعالیت ها
  • مطالعه و بروز رسانی دانش و اطلاعات شخصی
  • فراهم سازی بستر مناسب برای ارتقاء سطح دانش و مهارت همکاران
  • هدایت و نظارت بر روند اجرای برنامه ها و وظایف محوله به همکاران
  • انجام سایر امور محوله
   

  شرح وظایف حوزه صادرات

  • برنامه ریزی در جهت حفظ و احیاء و حمایت از توسعه کمی و کیفی محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی در حوزه صادرات و بازار داخلی
  • برنامه ریزی به منظور بررسی مطالعه و شناخت بازارهای بین المللی با هدف ارتقاء فروش داخلی و صادرات صنایع دستی
  • فراهم نمودن زمینه و امکانات لازم به منظور استفاده و بهره گیری از سیستم های پیشرفته معرفی و فروش الکترونیک صنایع دستی با هدف توسعه و ارتقاء کمی و کیفی بازارهای داخلی و خارجی عرضه محصولات
  • فراهم نمودن زمینه های تشویق و ترغیب هنرمندان، صنعتگران، بازرگانان، صادرکنندگان و فعالان حوزه صنایع دستی جهت حضور و مشارکت مؤثر و فعال در بازارهای داخلی و خارجی
  • ایجاد زمینه­ های مناسب و انجام هماهنگی­ های لازم به منظور جلب مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی در حوزه سرمایه­ گذاری داخلی و خارجی محصولات صنایع دستی
  • فراهم نمودن امکانات و اتخاذ تمهیدات لازم و مناسب جهت برگزاری نمایشگاه های ملی، منطقه ای و بین المللی عمومی و تخصصی صنایع دستی در داخل کشور
  • نظارت، تجزیه و تحلیل و ارزیابی چگونگی معرفی، عرضه و فروش اقلام صنایع دستی در نمایشگاه های داخلی و خارجی
  • هماهنگی، همکاری و تعامل با دستگاه ها، ارگان ها، سازمان ها، تشکل­ های غیردولتی مرتبط به منظور معرفی رشته ها و محصولات صنایع ­دستی و عرضه آنان در بازارهای داخلی و خارجی متناسب با سلیقه، نیاز و فرهنگ مصرف بازارهای هدف
  • برنامه ریزی، پیگیری و فراهم آوردن امکانات لازم در جهت راه اندازی بازارچه های موقت در ایام ویژه در داخل کشور و حمایت در جهت ایجاد مراکز عرضه و فروش صنایع دستی در خارج از کشور
  • برنامه ­‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه تسهیلات در امر عرضه، فروش و صادرات صنایع ­دستی به همراه ارائه خدمات بازرگانی مناسب به تولیدکنندگان، فروشندگان و صادرکنندگان محصولات صنایع ­دستی در داخل و خارج از کشور
  • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور بازنگری، به روز رسانی، نظارت و تدوین قوانین، مقررات، تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه ها در راستای توسعه و تسهیل فعالیت ها و مبادلات تجاری صنایع دستی
  • برنامه ریزی در جهت برپایی سمینارها، همایش ها، نشست ها و کارگاه های تخصصی برای فعالان بخش بازرگانی و صادرکنندگان کالاهای صنایع دستی پیرامون مسائل توسعه ای، بازاریابی، قوانین و مقررات تجاری و صادراتی و ...
  • برنامه ریزی و ارائه حمایت جهت ایجاد، تقویت و توسعه تشکل های صنفی و بازرگانی داخلی و خارجی
  • برنامه ریزی در راستای ایجاد و راه اندازی صندوق های حمایت از فروش داخلی و ضمانت صادرات صنایع دستی
  • برنامه ریزی و ارائه حمایت جهت حضور و مشارکت در برپایی رویدادهای فرهنگی، جشنواره ها و نمایشگاه های عرضه و فروش محصولات صنایع دستی در خارج از کشور و اعزام هیات های تجاری
  • برنامه ریزی در راستای مشارکت در حراجی ها، گالری ها و اکسپوهای خارج از کشور
  • برنامه ریزی جهت تدوین استاد، طرح ها و پروژه های توسعه ای
  • تدوین و تنظیم تفاهم نامه ها موافقت هامه های تجاری در جهت توسعه صنایع دستی
  • ایجاد ارتباط مداوم با مجامع و سازمان های تأثیر گذار بر روند توسعه بازرگانی صنایع دستی با هدف ارتقاء فروش و صادرات
  • برنامه ریزی، پیگیری و فراهم آوردن امکانات لازم در جهت ایجاد و راه اندازی بازارچه ای دائم صنایع دستی در سطح کشور.
   

  شرح وظایف حوزه توسعه و ترویج

  • تهيه و تدوين مقررات و دستور العمل هاي لازم در جهت توسعه و ترويج صنايع دستي و هنرهاي سنتي.
  • تهيه و ارائه طرحهاي مورد نياز بمنظور ارتقاء كيفيت و توسعه صنايع دستي و هنرهاي سنتي.
  • فراهم آوردن امكانات جهت برپائي المپيادها، همایش ها و جشنواره های تخصصی صنايع دستي و هنرهاي سنتي.
  • برنامه ريزي به منظور بستر سازي و ايجاد ارتباط مؤثر ميان دانشگاه و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور با توليدكنندگان صنايع دستي و هنرهاي سنتي.
  • انجام اقدامات لازم جهت معرفي صنايع دستي برگزيده كشور.
  • فراهم آوردن امكان عضويت و حضور مؤثر در سازمانها و مجامع بين الملل.
  • فراهم آوردن ايجاد مركز اسناد و مدارك صنايع دستي و هنرهاي سنتي. 
  • تاسیس خانه ترویج هنرهای سنتی و صنایع دستی روستایی و عشایری.
  • مطالعه و شناسایی روستاهای هدف هنرهای سنتی و صنایع دستی در استان ها.
  • ساخت فیلم های مستند آموزشی و ترویجی.
  • بسته فرهنگی (تهیه کتابچه معرفی تولیدکنندگان برجسته استان و مراکز عمده فروش هنرهای سنتی و صنایع دستی
  • طراحی، ساخت و نصب نمادهای هنرهای سنتی و صنایع دستی بومی استان در میادین و اماکن عمومی.
  • همکاری در تهیه و ساخت برنامه های رادیویی و تلویزیونی.
  • برگزاری هفته فرهنگی اقوام و مناطق.
  • ایجاد سرای صنایع دستی در پایگاه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
  • توسعه و ترویج هنرهای سنتی و صنایع دستی و فرهنگسازی در زمینه تولید و مصرف صنایع دستی در سطح کشور از طریق گسترش فعالیت های IT
  • نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای استانی در خصوص فعالیت های مرتبط با توسعه و ترویج.
  • ثبت میراث ناملموس و منقول در سطح ملی و جهانی با هدف بهره گیری از توانمندی های بالقوه هنرهای سنتی و صنایع دستی در راستای تامین اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
  • تدوین دستورالعمل های توسعه-نظارتی به منظور عمق بخشیدن به توان بخش غیر دولتی در توسعه و ترویج هنرهای سنتی و صنایع دستی.
  • اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی بر اساس ضوابط شورای ارزشیابی در راستای حمایت از هنرمندان فاقد درجه و مدرک رسمی.
  • شناسایی هنرمندان واجد شرایط دریافت کمک مستمری، تشکیل پرونده و ارسال مدارک و مستندات ایشان به وزارت ارشاد در راستای اجرای طرح تکریم هنرمندان صنایع دستی
  • برنامه ریزی در جهت آموزش، حفظ و احیاء و حمایت از توسعه کمی و کیفی محصولات و فعالیت های بازرگانی صنایع دستی و هنرهای سنتی
  • برنامه ریزی به منظور برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای شاغلان صنایع دستی به منظور ارتقاء دانش آن ها
  • برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اجرای دوره های آموزشی و...
  • برنامه ریزی به منظور نیازسنجی مستمر قبل از برگزاری دوره های آموزشی

   

0
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق